Jak uzyskać PKK?

Od dnia 19.01.2013r. zmieniło się rozporzadzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania.

Każdy, kto chce się zgłosić na kurs prawa jazdy musi uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Numer ten uzyskuje się w Starostwie Powiatowym.

 

 

Aby uzyskać PKK należy:

  • wypełnić wniosek
  • posiadać jedno aktualne zdjęcie
  • posiadać badanie lekarskie
  • kserokopię dowodu tożsamości
  • zgodę rodziców (jeśli nie masz jeszcze 18 lat)

 

Druk wniosku oraz druk zgody rodziców można uzyskać zarówno w Starostwie jak również w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

 

Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji. Po ich złożeniu uzyskujecie numer PKK dzięki któremu już możecie rozpocząć szkolenie w OSK.