Egzamin państwowy

Egzamin państwowy na prawo jazdy zdawany będzie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowei Wlkp.

Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej.

 

Egzamin państwowy teoretyczny prowadzony jest w formie testu komputerowego jednokrotnego wyboru. Polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi na wylosowane 32 pytania w określonym czasie.

 

Część teoretyczna obejmuje:

 

1). 20 pytań z wiedzy podstawowej:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu w ruchu drogowym
 • 6 pytań o średnim znaczeniu w ruchu drogowym
 • 4 pytania o niskim znaczeniu w ruchu drogowym

2). 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie zdawanej kategorii czyli

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu w ruchu drogowym
 • 4 pytania o średnim znaczeniu w ruchu drogowym
 • 2 pytania o niskim znaczeniu w ruchu drogowym

 

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów, w zależności od znaczenie danego pytania. Udzielenie odpowiedzi w części podstawowej polega na zapoznaniu się w czasie 20 sekund z treścią pytania oraz na zatwierdzenie klawiszem TAK lub NIE odpowiedzi w czasie 15 sekund. W części specjalistycznej wybieramy jedną z trzech odpowiedzi A, B lub C w czasie 50 sekund. Zmianę odpowiedzi można dokonać do chwili upływu czasu lub do momentu przejścia do następnego pytania. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania. Maksymalna suma zdobytych punktów wynosi 74 czyli 100%, zaś minimalna suma punktów zaliczająca egzamin teoretyczny to 68, czyli 91%.

 

Egzamin państwowy praktyczny polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym oraz zadań w ruchu drogowym.

 

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym:

 

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezposrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1.1) Osoba egzaminowana musi zaprezentować i sprawdzić dwa losowo wybrane elementy:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu do spryskiwaczy
 • działanie sygnału dźwiękowego
 • działanie świateł pozycyjnych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania STOP
 • działanie świateł cofania
 • działanie świateł kierunkowskazów
 • działanie świateł awaryjnych
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

1.2) Właściwe ustalenie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasów bezpieczeństwa oraz upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte i czy są włączone światła do jazdy w ruchu drogowym.

 

2. Ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:

2.1) Upewnienie się o możliwości jazdy

 • wykluczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
 • ocena sytuacji wokół pojazdu

2.2) Płynne ruszenie:

 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (gdy jest uruchomiony)
 • łagodne puszczenie sprzegła, zwiększenie obrotów silnika

2.3) Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

2.4) Nie najeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk

2.5) Nie najeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich

2.6) Zatrzymanie pojazdu przed końcem, początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

 

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:

Podczas ruszania pojazd nie może się cofnąć więcej niż 0,2 metra, a silnik nie powinien zgasnąć. W trakcie wykonywania tego manewru osoba egzaminowana wjeżdza na podjazd, zatrzymuje pojazd w miejscu wskazanym przez egzaminatora, zaciąga hamulec ręczny, włącza pierwszy bieg i rusza do przodu zwalniając hamulec.

 

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym:

 

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

 

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno – i dwujezdniowymi:

 • o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazda drogami jednokierukowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasach ruchu.

 

4. Przejazd przez skrzyżowania:

 • równorzędne
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 • z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe

 

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.

 

6. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

 • prostopadłe – wjazd przodem, wyjazd tyłem
 • skośne – wjazd przodem, wyjazd tyłem
 • równoległe pomiędzy pojazdami – wjazd tyłem, wyjazd przodem

 

7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

 • możliwości wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
 • zawracanie musi odbyć się  przy użyciu biegu wstecznego
 • miejsce do zawracania oznacza egzaminator

 

8. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe.

 

9. Przejazd przez tunel.

 

10. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego.

 

11. Wykonanie manewrów:

 • wyprzedzania, omijania i wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu

 

12. Hamowanie od prędkości co najmniej do 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.

 

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym dla Kat. B wynowi 40 minut, z tym, że egzaminator może zakończyć egzamin po 25 minutach jeżeli wszystkie zadania zostały wykonane, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator przykuwa szczególną uwagę do:

 • sposobu wykonywania manewrów na drodze
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów w sterowaniu pojazdem

 

Życzymy powodzenia!!!